Appendages


Appendages

Wat de preciese Appendage betekenis is is niet altijd voor iedereen gelijk. Meestal is het een component welke een machine of leidingsysteem kompleet kan maken.

Enkele voorbeelden appendages zijn:

Over het algemeen zijn appendages dus componenten in een leiding welke de doorstroming beinvloeden. Daarom wordt er ook wel gesproken over leiding appendages. Dit kunnen appendages zijn om de vloeistofstroom te kunnen stoppen, regelen of beveiligen. Daarnaast zijn er appendages waarmee je het medium kunt zuiveren of bekijken. 

De kwaliteit van de toegepaste appendages bepaald in grote mate de betrouwbaarheid en de veiligheid van de installatie. Daarom willen wij u vragen bij twijfel contact met ons op te nemen over de toe te passen appendages. Onze medewerkers zullen u dan een aantal vragen stellen over de applicatie alvorens u een voorstel te doen voor de appendages.